Záruka na plastová okna

              
   

    1. Společnost Dajkon, spol. s r. o. jako dodavatel plastových oken a dveří, s výjimkou uvedenou v bodě 2 záručního listu, poskytuje na své 
    dílo a doplňky záruku 5 let. Na stálobarevnost profilu poskytuje firma záruku 10 let.

    2. Pro vchodové dveře a doplňkové vybavení oken jako jsou: rolety, parapety, žaluzie, madla, kliky, těsnění, ventilace, samozavírače, zámky,
    elektrozámky, cylindrické vložky, činí záruční doba 2 roky.

    3. Reklamaci je třeba podat písemně na adresu společnosti, která je uvedena na smlouvě o provedení díla nebo na mail okna@dajkon.cz.

    4. Záruční doba začíná plynout s dnem předání oken a ostatních doplňků.

    5. Podmínkou řešení reklamace je plné zaplacení dokončeného díla a dodaných doplňků.

    6. V případě neoprávněné reklamace hradí zákazník náklady spojené s výjezdem servisního technika k danému případu.

    7. Montáž je třeba provést shodně s projektem, montážním návodem a obecnými stavebními zásadami.

    8. Všechny vady vzniklé ve výrobním procesu, nebo vzniklé vinou vady materiálu zahrnuté v záruce, budou odstraněny v termínu
    do 30 dnů ode dne nahlášení reklamace. U složitějších závad se může tato lhůta prodloužit.

    9. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

 •     -použitím provedeného díla vč. doplňků za jiným účelem, než je jeho určení,

 •     -nesprávnou nebo neprováděnou údržbou,

 •     -nesprávnou obsluhou nebo seřízením,

 •     -působením cizích vlivů (chemické substance, oheň, atp.),

 •     -konstrukčními změnami a neodbornými opravami,

 •     -nesprávnou montáží v případě vlastní montáže,

 •     -použitím prvků jiných výrobců na oknech a doplňcích dodaných firmou Dajkon, spol. s r. o., 

 •     -mechanickým poškozením vzniklým po převzetí díla vč. doplňků,

      -opotřebením součástí,

 •     -termodynamickými efekty (rošení oken z vnitřní a venkovní strany místnosti),

 •     -nesprávnou ventilací místnosti,

 •     -přírodní katastrofou.

    
    10. Záruka ne nevztahuje na mechanická poškození či prasknutí skel vzniklé v průběhu užívání a vady, které připouští platné stavební normy.

    11. Způsob odstranění vad je v kompetenci společnosti Dajkon, spol. s r. o. 

    12. Odběratel je povinen provést množstevní a kvalitativní kontrolu díla a doplňků v rozsahu zjevných vad, jenž po převzetí zboží již nemohou
    být důvodem reklamace. Za zjevné vady se považuje neshodnost: rozměrů, členění, barev a mechanické poškození skel nebo profilů
    typu rysy, škrábance, praskliny apod.. V případě zjištění zjevných vad se odběratel, který se přesto rozhodne k montáži takovéhoto výrobků,
    vzdává práva k reklamaci tohoto výrobku a vymáhání škod způsobených vadou výrobku.

    13. Společnost Dajkon, spol. s r. o. si vyhrazuje právo rozhodnutí v určení rozsahu zodpovědnosti z titulu vady díla,
    se současným vyjádřením souhlasu předání celé věci k vyřešení nezávislému odborníkovi či institutu odsouhlaseného
    dodavatelem i odběratelem.

    14. Záruka se vztahuje výhradně na škody vzniklé na předmětu smlouvy.

  	   

Dajkon spol. s r. o.
Toužimská 588/70, 197 00, Praha 9 Kbely, Česká Republika
Telefon: 774 733 040    E-mail: okna@dajkon.cz